จิตวิทยากับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

เมื่อมีการแข่งขันระหว่างทีมของการแข่งขันนั้นมีทีมที่มีความสามารถในการเล่นกีฬากีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้นเท่าไรนั้นจึงมีความยากยิ่งขึ้นในการเล่น

จิตวิทยาในการเล่นกีฬาฟุบอลนั้นและสภาพทางด้านอารมณ์ของนักกีฬาที่อยู่ในสนามการแข่งขันนั้นย่อมมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นและโค้ชหรือนักกีฬาที่ทำการแข่งขันนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้เข้ามาช่วยมากยิ่งขึ้น จิตวิทยาในแต่ล่ะบุคคลนั้นถ้าได้นำไปเปรียบเทียบกับอาวุธนั้นก็เปรียบอาวุธที่มีความรุนแรงในการใช้ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการใช้ร่วมกับกระบวนการคิดแต่ล่ะบุคคลนั้นให้เก็บชัยชนะไปให้ได้หลังจากการแข่งขัน

ดังนั้นโค้ชและผู้ช่วยโค้ชจะต้องมีความรู้ทางด้านนี้มากพอสมควรและสามรถรู้จักใช้อย่างถูกวิธีเพื่อที่จะให้ความรู้กับนักกีฬาในแต่ล่ะคนได้มีความเข้าใจที่สมบูรณ์เพราะนักกีฬาจะนำความรู้ความสามารถที่ได้จากโค้ชนั้นไปประกอบกับการแข่งขันอยู่เป็นประจำจนกลายเป็นนิสัย

วิธีในการทำลายสมาธิ เพื่อเป็นการสร้างความกดดันทางจิตวิทยาให้กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเกิดความสับสนในวิถีการเล่นของทีมฝ่ายตนเองให้มากที่สุดโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย แต่บางวิธีการที่โค้ชได้สอนไม่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ในสนามมากจะทำให้เกิดผลเสียหลักการนี้ให้นักกีฬาได้มีการพิจารณาเองด้วยตนเองตามความเหมาะ

เพราะบางวิธีการนั้นทำให้แฟนบอลหรือทีมผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนั้นอาจรับไม่ได้กับการใช้จิตวิทยาในการเล่นในขณะนั้นแต่ยังมีอีกหลายวิธีการที่จะทำให้ผู้อื่นยอมรับได้เช่นกัน และเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วว่าโค้ชหลายท่านอาจมีความรู้ถึงระดับความสามรถในการใช้จิทยาในการเล่นว่าอยู่ในระดับไหนและสามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด